Pívsy a vozy, které nabízíme, mohou být upraveny pro prodej i vystavení zboí rzných druh. Mohou to být vozy uzpsobené pro pípravu a prodej döner kebabu, grilovaných kuat, kuat v americkém stylu, ryb, pizzy, hot-dog, palainek a grilovaných jídel. Vozy pro prodej peiva a sladkých vrobk, ovoce, zmrzliny, masa a uzenin, kvtin, textilu, obleení a jiného zboí, pesn podle poadavk zákazníka. Dále se jedná o výstavní vozy a pívsy, vozy na veletrhy, reklamní pívsy, kde mete vystavovat své výrobky a sluby na výstavách a veletrzích.


Hlavní skupinou pívs jsou:


1. Komerní pívsy s pekastvím a cukrástvím
2. Pívsy s prodejem zmrzliny
3. Komerní pívsy s prodejem masa, šunky a salám
4. Komerní pívsy s prodejem ryb
5. Komerní pívsy s prodejem mléného zboí
6. Cateringové pívsy
7. Pívsy pro prodej zeleniny a ovoce
8. Výstavní pívsy

Špiková kvalita výroby


- uzavených profil,
- hliníkových plech 1mm,
- nástik pomocí speciálních lak SIKKENS na prmyslová auta, v jakékoli barv, standardu RAL,
- pouití nejlepších díl (náprava, vlená ty, aretaní zaízení, nájezdové brzdy, podpry) vyrobených spoleností „KNOTT“.
- podlaha je vyrobena z vodotsné dýhy pokryté prmyslovým linoleem v barv, která ladí s vybavením vozu
- vnjší a vnitní oplechování beznýtovou technologií zvyšující estetickou kvalitu koneného výrobku.

Standardní prodejní pívs me být vyroben ve 3 variantách vnitní výbavy - podle typu výrobku, který má být prodáván.


- celá jednotka z PVC, laminovaný materiál
- celá jednotka vyrobena z nerezové leštné oceli, v kvalit H-17 B2
- celá jednotka vyrobena z hliníkového plechu, nástik lakem

Prodejní a cateringové vozy jsou vybaveny:

- sanitárním úsekem dle smrnic Národního institutu pro hygienu (studená a teplá voda)
- systémem dodávky elektiny, vody, plynu a ventilaním systémem – vnjší pepáky
- okenními panely
- nábytkem vyrobeným z desek MDF nebo z kyselinovzdorné oceli OH18N9
- také nabízíme cateringovou techniku od tak renomovaných dodavatel jako jsou: ROLLER Grill , UNOX, BAMIX, CATERINA, SILEX, SUNNEX, STALGAST, STAR, VICTORIAN BAKING OVENS, SIMAG, FUTURMAT, BRAVILOR BONAMAT, CRM , SANTOS, AGRIMAGIC , HAUNO, MBM, GAYC, MAWI, IGLOO, ELETTROBAR, PMD, LA FELSINEA, FAMA, GENERAL MACHINES, ROBOT CUPE, KENWOOD, MACAP.

Naše spolupráce se zákazníkem zaíná ji ve fázi návrhu. Dle pání zákazníka pipravíme dokumentaci k návrhu vozu, piem dodrujeme sanitární a epidemiologické poadavky v souladu s pedpisy pro bezpenost práce, ochrany zdraví a další.

Protoe jsme si vdomi toho, jak je pro naše zákazníky dleité mít zajištný funkní a bezvadný provoz, klademe mimoádný draz na rychlý a efektivní servis, a to jak bhem záruní doby, tak i po ní. Abychom zajistili maximální operaní efektivitu pívs a vybavení, provádíme technické kontroly.

Naše vozy splují poadavky Evropské unie (TÜV, CE). Dále jsou certifikovány Národním institutem pro hygienu (Pastwowy Zaklad Hygieny) ve Varšav.

 

 
   

© Copyright 2007. All right reserved.      Powered by SolNET     Written by ..:: isengrim ::..